Menu

náš závazek k udržitelnému balení  

Jako společnost vyrábějící spotřební zboží máme jasně danou zodpovědnost, které se nezříkáme. Proto jsme se zařadili do stále rostoucí skupiny značek, maloobchodních prodejců a společností vyrábějících obaly, které udržitelně přistupují k závazkům ohledně obalů.

Aby se však opakovaně použitelný, recyklovatelný a kompostovatelný plast stal běžnou záležitostí, je třeba udělat více. A potřebujeme i vaši pomoc!

Pro jednotlivé součásti obalu jsou uvedeny různé možné postupy: použít znovu; recyklovat nebo vyhodit. Každá část je jasně označena ikonou, jak je popsáno níže v tomto textu. 

Podívejte se na štítek na obalu a zjistěte, co je třeba udělat.

Použít znovu

Použít znovu

Prázdnou nádobu lze dobře využít tak, že ji znovu naplníte nebo do ní uložíte něco jiného.

Recyklovat

Recyklovat

Použitou část obalu vyhoďte do odpovídajícího recyklačního kontejneru nebo sběrné nádoby. Podrobnější informace o tom, jaká recyklační zařízení nabízí [name country], najdete níže.

Vyhodit

Vyhodit

Použitou část obalu vyhoďte do popelnice.

 

Naše spolupráce s provozovateli cílená na propagaci recyklace

Jak všichni víme, plastový odpad je jedním z největších celosvětových ekologických problémů dneška. Doposud bylo vyrobeno více než 8,3 miliardy tun plastů, z nichž většina skončila jako odpad (zdroj: Science Daily).

Pokud bude současné tempo pokračovat, do roku 2050 bude na skládkách a v přírodě 12 miliard tun plastů. Tento stav je neudržitelný a vyžaduje změnu.

Sběr a třídění recyklovatelných materiálů hraje důležitou roli při zajištění jejich opětovného použití.

Naším cílem je podporovat recyklaci mezi provozovateli a současně zvyšovat povědomí na úrovni vládních i nevládních organizací. Máme řadu projektů, které podporují veřejnost ve větší recyklaci a v tom, aby se z recyklace stal každodenní návyk.

Podrobnější informace o závazcích společnosti Unilever v rámci Plánu udržitelného života najdete v části O nás.

Produkty
Recepty
Inspirace
Menu