Menu

 

Restaurace byly zavřené více než dva měsíce kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru. Od 25.5.2020 jsou v návaznosti na nařízení vlády opět otevřeny jejich vnitřní prostory. V UFS jsme pro Vás připravili článek, který Vás provede doporučenýmu nařízeními a pravidly pro gastronomické provozy. Dodržujte stanovená pravidla, dbejte na maximální hygienická a sanitační opatření v kuchyni, prostorách podniku i před ním.

Přečtete si naše tipy, které Vám poradí s komunikací směrem k zákazníkům i personálů restaurace.

 

Jako Váš obchodní partner Vám Unilever Food Solutions přeje hodně síly a ten nejúspěšnější návrat do "nového" normálu, jaký je v dnešních podmínkách možný.

Zde už pro vás máme shrnuté to nejdůležitější. Podrobnější informace si můžete stáhnout pod tímto článkem.

  1. Braňte shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry (s výjimkou společné skupiny hostů) včetně čekající zóny restaurace. Zabraňte nadměrnému přeplnění provozovny - v případě potřeby a podle vhodnosti vymezte koridory pro pohyb hostů v provozovně (například barevnými samolepícími páskami apod.).
  2. Stoly v restauraci a zahrádka musejí být umístěny tak, aby sedící hosté ve kterékoliv jejích části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1.5 metru od ostatních osob.
  3. Zajistěte možnost dezinfekce rukou pro Vaše hosty při vstupu do restaurace a na venkovní zahrádku.
  4. Dezinfikujte židle a stoly. Dezinfekce musí být zajištěna personálem před usazením každé nové skupiny zákazníků.
  5. Proškolte Váš personál a nezapomeňte, že nošení roušek obsluhujícím personálem je povinné.
  6. Nošení roušek je povinné také pro hosty s výjimkou konzumace u stolu. Klient musí mít roušku vždy, když se vzdálí od stolu a ve všech společenských prostorách restaurace.
  7. Dodržujte a dbejte na zvýšenou frekvenci úklidu a sanitaci prostorů pro zákazníky
  8. Informujte zákazníky o dodržení vysokého stupně osobní hygieny například vývěsným letáčkem u vchodu či na toaletách.
  9. Komunikujte s personálem a kontrolujte průběžně jejich zdravotní stav.
  10. Udržujte veškerá zařízení a prostory v čistotě a dodržujte běžné hygienické/sanitační postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy.
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Zdroje: Sumarizace dostupných informací z MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ ČESKÉ REPUBLIKY, SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR.

 
Kompletní průvodce doporučených opatření a nařízení pro restaurace po otevření od Unilever Food Solutions!

Kompletní průvodce doporučených opatření a nařízení pro restaurace po otevření od Unilever Food Solutions!

V průvodci se dozvíte, jaká jsou pravidla pro komunikaci s personálem, pro pohyb a počet hostů ve stravovacím zařízení, dále jaká jsou hygienická pravidla i hygienická opatření v profesionální kuchyni.

STÁHNOUT PRŮVODCE
Letáček shrnující to nejdůležitější od Unilever Food Solutions

Letáček shrnující to nejdůležitější od Unilever Food Solutions

Stáhněte si letáček, kerý shrnuje 10 nejdůležitějších bodů pro otevření restaurací po 25. květnu. Můžete si ho pověsit v kuchyni nebo ho mít pořád na očích, abyste na nic důležitého nezapomněli.

STÁHNOUT LETÁK
Prohlášení restaurace a jídelny - COVID-19

Prohlášení restaurace a jídelny - COVID-19

Každá provozovna musí umístit před vstupem do objektu prohlášení. Proto jsme pro vás připravili příklad tohoto prohlášení a dáváme vám ho zdarma ke stažení. Můžete si to vytisknout a vyvěsit. Stačí pouze doplnit razítko a podpis provozovny.

STÁHNOUT PROHLÁŠENÍ
Leták Do restaurace bezpečně

Leták Do restaurace bezpečně

Stáhnout si můžete i leták od Ministerstva zdravotnictví České republiky "Do restaurace bezpečně". Můžete si ho vytisknout a vyvěsit do restaurace pro hosty. Více informací se dozvíte na koronavirus.mzcr.cz.

STÁHNOUT LETÁK
Produkty
Recepty
Inspirace
Menu