Menu

Čeho se týká nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o alergenech spotřebitelům?

Dle nařízení (EU) č. 1169/2011, které vstoupilo v platnost dnem 13. prosince 2014 je povinné dle čl. 44 informace o přítomnosti 14 alergenů specifikovaných v tomto nařízení uvádět rovněž v případě nebalených potravin a pokrmů..

Koho se týká nové nařízení?

 Restaurací, kaváren, provozoven rychlého občerstvení nebo cateringových firem (závodní, školní jídelny, menzy...) – neboli jinými slovy celý gastronomický průmysl je povinen uvádět informace o alergenech přítomných v potravinách. Provozovny realizující sociální služby, čili např. nemocnice, školy nebo podnikové jídelny jsou rovněž subjektem spadajícím do pravomoci nařízení EU. Z výše uvedené povinnosti jsou osvobozeny výlučně soukromé osoby – na příklad v případě organizací akcí o charitativním charakteru.

Co nová povinnost o uvádění alergenů dle nařízení (EU) č. 1169/2011 znamená pro kuchaře?

 Provozovatelé zařízení společného stravování mají povinnost informovat hosty o alergenech a vyskytujících se v pokrmech. Aby bylo zajištěno, že bude tato povinnost správně plněna, musíte proškolit svůj personál v problematice alergenů a práce s nimi. Je nutné zabránit přenosu alergenů mezi jednotlivými potravinami. Vyvěste v blízkosti  telefonu kontakty na rychlou lékařskou pomoc v náhlých případech. Je rovněž vhodné zařadit do menu pokrmy bezpečné pro alergiky nebo osoby s intolerancí k některým potravinám.

Jak je nutné sdělovat informace o alergenech?

Povinnost poskytnout informace o alergenních látkách použitých při přípravě pokrmů dle nařízení (EU) č. 1169/2011 je blíže upřesněna v § 9a zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. V první polovině roku 2015 bude vydána prováděcí vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin, která bude blíže upravovat způsob poskytování údajů o alergenních látkách, způsob jejich vyjadřování a uvádění. Podmínkou uvedenou v nařízení (EU) č. 1169/2011 je srozumitelnost informací, informace musí být  pro hosty jasné. Informace je možno uvést písemně přímo do menu (slovně, čísly), nebo na vyžádání mohou být hostům předávány personálem provozovny ústně. V takovém případě by měl mít provozovatel zaveden systém způsobu záznamu informací o alergeních látkách a produktech používaných pro přípravu pokrmu (písemný, elektronický), ze kterého personál při sdělování informací vychází. Více na: http://www.szpi.gov.cz/ViewFile.aspx?docid=1071997

Kde lze nají text nařízení (EU) č. 1169/2011?

Obsah nařízení EU

Zatíží zavedení této povinnosti nějakým způsobem práci, obsluhu zákazníků, atp.?

Nové Tyto právní předpisy znamenají, že provozovatelé zařízení společného stravování a jejich zaměstnanci budou muset znát problematiku alergenů a jejich možného výskytu v potravinách a pokrmech  nabízených v jejich provozovně a jak jejich výskytu případně předcházet. Musí být připraveni nejen na zavedení způsobu poskytování informací o alergenech formou deklarování přímo v  jídelních lístcích, či na vyžádání ústně, ale také na eventuální nutnost přizpůsobení pokrmů potřebám hostů. Počáteční fáze zavedení nových předpisů může být spojena s určitými obtížemi jak pro majitele tak i pro zaměstnance provozoven, o to více však do budoucna mohou takové změny příznivě ovlivnit spojenost zákazníků, a jak je známo, spokojený host se rád do provozovny vrací.

Tento materiál není právní radou ani právním stanoviskem. Materiál odráží pouze názory  Unilever ČR, spol. s r.o. na určité právní povinnosti a nemůže být základem jakékoliv odpovědnosti Unilever ČR, spol. s r.o. vůči třetím osobám. Za účelem právního poradenství se obraťte na příslušné právní poradce.

 

Produkty
Recepty
Inspirace
Menu