Menu

Nabídka dobrých vztahů a stanovení cílů, které mladé lidi zaujmou, je základem motivace mladých pracovníků v kuchyni.

Jako šéfkuchař nemáte pokaždé vliv na mzdu svých pracovníků. Pro mladé lidi je mzda důležitá, chtějí se přece odstěhovat od rodičů, osamostatnit se a založit rodinu, nemusí však být tím nejdůležitějším. Níže uvádíme několik rad, co nabídnout mladému týmu, aby neměnil práci ve snaze získat lepší výdělek.

Být důležitý.

Být důležitý.

Pocit, že je vykonávaná práce důležitá, je hlavním faktorem, který motivuje mladé pracovníky. Noví lidé v gastronomii musí mít pocit odpovědnosti a smysluplnosti své práce v kuchyni – jinak ztrácejí zájem a motivaci vykonávat každodenní povinnosti.

Jak to udělat? Ve fázi náboru pohovořte o tom, koho catering nebo restaurace obsluhuje. Popište, jaké úkoly bude nový pracovník vykonávat a proč jsou tyto úkoly důležité. Při dělbě úkolů zdůrazňujte jejich hodnotu – řekněte třeba, co se stane, pokud nebudou tyto úkoly provedeny dobře nebo včas.

Vliv na kuchyni.

Vliv na kuchyni.

Mladý pracovník se musí cítit důležitý – to však není všechno. Významné jsou také skutečné možnosti, které jsou s tím spojené. Na jedné straně tedy očekává partnerské vztahy se zkušenějšími pracovníky, na druhé straně potřebuje, aby někdo vyslechl jeho nápady na zlepšení a poskytl mu zpětnou vazbu.

Jak to udělat? Vsaďte na partnerský vztah založený na vzájemné úctě a naslouchání nápadům druhého. Shromažďujte nápady mladých pracovníků na nové menu a zlepšení v jídelním lístku a v kuchyni (může to být např. krabička nápadů nebo tabule nápadů) – pamatujte na to, abyste vždy poskytli zpětnou vazbu.

Vlastní rozvoj.

Vlastní rozvoj.

Rozvoj je samozřejmě spojen s častými školeními, předáváním znalostí a zkušeností a dále s možností využívat nové techniky a zařízení. To ale není všechno. Pro mladé pracovníky je důležité prověřit vlastní schopnosti, splnit si vnitřní ambice a vyzkoušet vlastní metody.

Jak to udělat? Posílejte mladé pracovníky na školení a předávejte jim znalosti a zkušenosti. Umožněte jim experimentovat a nacházet vlastní řešení.

Krátkodobé a dlouhodobé cíle.

Krátkodobé a dlouhodobé cíle.

Mladí lidé potřebují stálé impulzy k činnosti – proto je tak důležité, aby měli jasně stanovené cíle jak krátkodobé (např. realizace akce, vytvoření sezónního menu), tak dlouhodobé (např. změna pracovní pozice nebo zvýšení platu).

Jak to udělat? Stanovujte krátkodobé cíle – můžete je zapisovat na tabuli. Spolu s celým týmem oceňte jejich splnění, poděkujte za společně provedenou práci a proveďte analýzu, co bylo možné provést lépe. Vytvořte více stupňů v kuchyňské hierarchii, např. mladší kuchyňský pomocník, kuchyňský pomocník a starší kuchyňský pomocník tak, aby byl možný častější postup. Říkejte pracovníkům, co musí udělat proto, aby mohli změnit pracovní pozici.

Čas pro sebe.

Čas pro sebe.

Gastronomie je náročná. Dlouhé směny a nutnost intenzivní pozornosti mají za následek únavu – mladí lidé ji však naštěstí snášejí dobře. Za to očekávají, že nebude docházet k narušování jejich volného času, v němž budou moci rozvíjet svoje soukromé projekty a věnovat čas svým nejbližším.

Jak to udělat? Volno plánujte s předstihem a snažte se zohledňovat preference mladých lidí ohledně jeho frekvence a délky. Snažte se neměnit rozpisy. Nečekejte, že pracovníci obětují svůj naplánovaný volný čas práci.

Mladí pracovníci jsou často vnímaní jako noční můra gastronomie. To je však zcela nesprávný názor. Pokud provedeme změny v řízení a komunikaci, můžeme získat velmi mnoho. Mladí lidé přicházejí se svými ambicemi, mají mnoho nápadů a nový pohled na věci, což může chybět dlouholetému personálu. Pokud jim budeme naslouchat a přemýšlet o změnách, které navrhují, můžeme zmodernizovat nabídku restaurace nebo cateringu a dále způsob organizace kuchyně. Výhra v této vícegenerační hře je velmi hodnotná!

Produkty
Recepty
Inspirace
Menu