Menu

Druhy skladů

  • Suché sklady: Teplota kolem +18 °C. Skladuje se zde převážně pečivo, olej, luštěniny, cukr a obiloviny. 
  • Chladné sklady: Udržuje se přirozená teplota. Platí zásada, že v tomto skladu převládá veliká vlhkost a prostory musí být dokonale větrány. Využívají se hlavně na skladování ovoce, zeleniny, brambor, vajec, kompotů nebo nápojů. 
  • Chlazené sklady: Udržuje se v nich teplota od 0°C do +10 °C. Skladuje se zde maso, mléčné výrobky, drůbež, cukrářské výrobky nebo masné výrobky. Důležité je vše skladovat odděleně. 
  • Mrazící sklady: Teplota od -18 °C až do -22 °C. V těchto skladech se skladuje například maso, ryby, polotovary nebo pečivo. Vše lze skladovat dlouhodobě. 

Jaké zásady dodržovat při skladování potravin

Při skladování musí být zajištěno např.:

  • oddělené skladování neslučitelných druhů potravin, tím se vyloučí mikrobiologická kontaminace a vzájemné smyslové ovlivnění
  • skladování surovin a složek v uzavřených nádobách a jejich řádné značení
  • dodržování skladovacích podmínek (teplota,vlhkost, sucho, temno)
  • dodržování systému: HACCP (kritické kontrolníbody a jejich evidence)
  • další náležitosti vyplývající zplatné legislativy ČR/EU

Mrazírenské skladování

Nedochází k velkým ztrátám vitamínů a minerálních látek. Ale existuje zde riziko, že během rozmrazování dojde k aktivaci patogenních mikroorganismů a tvorbě toxinů, proto se musí po rozmrazení s potravinou vhodně zacházet.

Skladování chlazených potravin

Chladírenský řetězec nesmí být přerušen. Jsou ale povolena krátká období mimo prostředí s řízenou teplotou (manipulace během skladování). Pokud jsou potraviny uchovávány při chladírenských teplotách, musí být po tepelném opracování rychle zchlazeny. V chladničkách jsou potraviny skladovány v policích v různých úrovních dle druhu potravin.


Mimo lednici uchováváme trvanlivé výrobky, zavařeniny v neotevřených sklenicích a konzervy. Je třeba se vyhnout vystavovaní těchto vyrobků slunečnímu záření a teplotě. Krom toho je třeba mít na paměti, že syrové a tepelně zpracované výrobky je nutné skladovat co možná nejdále od sebe.

Podmínky uvadění pokrmů do oběhu

Dle současné platné legislativy v zařizeních veřejného stravování (např. školní jídelny) pokrmy nevydané ve lhůtě, ktera byla určena osobou provozující stravovací službu v rámci postupů v souladu se zásadami kritickych bodů, nelze dále skladovat, opakovaně ohřívat, dodatečně zchlazovat nebo zmrazovat.

Produkty
Recepty
Inspirace
Menu