Zaškrtnutím pole „Souhlasim se zpracováním osobních údajů“ uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu údajů uvedených ve formuláři  společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, IČ: 18627781, (dále jen „správce“). Poskytnuté osobní údaje budou správcem zpracovány za účelem marketingových aktivit a průzkumu trhu. Zároveň beru na vědomí, že správce pověřil zpracování osobních údajů společnost. Zároveň beru na vědomí, že správce pověřil zpracování osobních údajů společnost Oxyma, se sídlem v Rotterdamu, NL, VAT:NL0045.11.761.B01 , jakožto zpracovatele. Beru na vědomí, že mám práva dle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. V případě domnělého porušení svých práv mám právo požadovat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé, a že jsem ohledně nich oprávněn tento souhlas udělit.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou, avšak může být kdykoli písemně odvolán e-mailem zaslaným na adresu: infolinka@unilever.cz.

Chtěli byste vidět více?

Vytvořit účet

Chtěli byste mít přístup k jedinečným videím a článkům?

  • Přihlášení trvá jen 30 vteřin.
  • Sledujte neomezeně videa a nechte se inspirovat.
  • Získejte přístup ke všem článkům, které vytvořili šéfkuchaři z celého světa.