Nabídka na catering, jak ji připravit správně? | Unilever Food Solutions

Nezáleží na tom, zda jde o nabídku na firemní nebo rodinnou akci. S velkou pravděpodobností nejste jediným, koho klient o takovou nabídku požádal. Pokud chcete, aby ta vaše vynikla, musí být jasná a přitažlivá. Jak ji připravit?

 

Formát nabídky je nesmírně důležitý. Určitě je vhodné si dopředu vytvořit šablonu takové nabídky, a to ve formě textového dokumentu, kterou potom doplníte a uložíte ve formátu dokumentu PDF, před odesláním konkrétnímu klientovi. Tím zajistíte, že dokumenty ve vašem počítači a počítači vašeho klienta budou vypadat úplně stejně. Díky tomu se také chráníte před případnými nedorozuměními s klientem.

Uvažujete o vytvoření upravitelné šablony vaší nabídky? Zde je několik základních pravidel, která je třeba mít na paměti.

  1. Vaše nabídka musí obsahovat fotografie. Nejlépe by to měly být fotografie vašich pokrmů, nádobí, nábytku a dekorací. Díky tomu, že hostům ukážete, jak by akce mohla vypadat, se lépe rozhodnou pro vaši nabídku a také se vyhnete zklamání, budou totiž dobře vědět, co mohou očekávat.
  2. Nabídka musí prodávat. Měla by obsahovat argumenty, které podpoří rozhodování ve váš prospěch. Vyhněte se frázím, jako například „vysoká kvalita“, nebo „nízká cena“. Vágní přísliby totiž uvádí na trhu kde kdo. Přemýšlejte nad tím, co vaši klienti chtějí a co činí vaši nabídku zvláštní, což může být třeba výjimečný servis, profesionální číšníci, nebo neobvyklé chutě.
  3. Vaše nabídka musí osvědčovat vaše schopnosti. Hosté uvěří jen tomu, co jim prokážete. Ukažte reference od jiných klientů a uveďte informace o cenách a certifikátech.
  4. Odhad nákladů by měl být komplexní a srozumitelný. Nejlepším řešením je jednoduchá tabulka, které bude rozdělaná do několika jasných kategorií, jako například jídlo, vybavení, dekorace, personál atd. Specifikujte, co vše cena zahrnuje (pokrmy, nábytek, dekorace, personál) a určete jasně množství. To pomůže zabránit jakémukoliv zmatku.
  5. Nabídka by měla jasně udávat, pro koho byla vytvořena a kdy. Díky tomu, že v nabídce nahoře uvedete jméno firmy nebo klienta, bude vypadat osobněji. Klient bude mít pocit, že byla nabídka vytvořená speciálně pro něj. Přidání data vám usnadní jednání, protože budete vždy moci odkázat na nabídku od určitého data.

Jak by měla vypadat jednoduchá vzorová nabídka na catering?