Menu

Osobní hygiena

Osobní hygiena je často příčinou mnoha případů otravy potravinami. Pokud však jde o bezpečnost potravin, je tendence ji upozaďovat. Pozorování a sledování osobní hygieny vašeho kuchyňského personálu je zásadní pro prevenci kontaminace jídla. Začněme tím, že se podíváme na to, co měl mít váš personál na sobě.

Oděv

  • Uniformy – nosit každý den čistou uniformu a používat ji pouze na pracovišti
  • Zástěry – nosit na jednotlivých částech pracoviště různé plné zástěry (např. mořské plody a zelenina)
  • Rukavice – nosit různé jednorázové rukavice při manipulaci se syrovými a vařenými potravinami
  • Obuv – nosit pouze neklouzavé, uzavřené boty

Hygienické postupy

Kromě správného oblečení existují i jednoduché úkony, které mohou mít obrovský dopad na kvalitu a hygienu vašeho jídla. Doporučujeme provádět pravidelně každé ráno kontroly, abyste se ujistili, že je váš personál ukázněný v udržování osobní hygieny. 

Tipy pro bezpečnost v kuchyni

Čas hlavních jídel může být celkem hektický a poslední, co chcete, je, aby se někdo v kuchyni zranil. Zde uvádíme několik způsobů, jak snížit riziko takových nehod:

  • Nespěchejte: Nespěchejte a neběhejte v kuchyni. I když potřebujete hosty obsloužit rychle, zachování klidu a rozvahy proces uspíší a možná zabrání zbytečnému zmatku nebo nehodám.
  • Vždy dohlížejte na sporák: Nenechávejte sporák bez dozoru – otevřený oheň se může brzy rozšířit po celé kuchyni.  
  • Dávejte pozor na plyn: Pokud sporák nepoužíváte, vypněte plyn, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu. 
  • Ukládejte nebezpečné předměty bezpečným způsobem: Nepokládejte ostré nebo horké předměty do příliš otevřených prostorů nebo skrytých koutů. V čase hlavních jídel si kuchyňský personál nemusí uvědomit nebezpečí. Ukládejte takové předměty na bezpečná místa. 
  • Vybavte se vhodnými nástroji: Používejte správné vybavení a nádobí pro zamýšlené účely.
  • Uchovávejte v dosahu lékárničku: Umístěte lékárničku a hasicí přístroj tak, aby byly vždy v dosahu. Zkontrolujte, že u nich neuplynula doba použití.


Každý má v kuchyni svou roli, nejen kuchař. Ostražitost a ukázněnost nejen napomáhá předcházet nehodám, ale může také zachránit život kolegy.

Zjistěte více o bezpečnosti v kuchyni v našich dalších článcích: Překážky zajištění bezpečnosti potravin a Je vaše jídlo bezpečné pro doručení?
Produkty
Recepty
Inspirace
Menu