Menu

Bezpečnost potravin je důležitá pro zajištění trvalého přežití vašeho zařízení. Chápeme však, že ve snaze zajistit bezpečnost potravin čelíte určitým výzvám. Zjistili jsme, o jako výzvy by se mohlo jednat, a nabízíme několik tipů, jak je překonat.

Výzva 1: Investice času a peněz

Nalezení času a peněz, které je na začátku potřeba investovat do školení personálu a vhodného vybavení kuchyně (například vhodného vybavení na vaření atd.), může představovat výzvu.

Řešení: Ačkoli to může být na začátku nákladné, takové školení a vybavení bude pro vaše zařízení z dlouhodobého hlediska přínosem. Nešetřete na těchto důležitých investicích – poslední věcí, kterou chcete, je incident s bezpečností potravin zapříčiněný špatnou hygienou personálu nebo nesprávným používáním zařízení. Taková událost by vážně ovlivnila pověst vašeho podniku, což by vedlo k dalším finančním ztrátám.

Výzva 2: Jazyk a kultura

Vaši zaměstnanci mohou být různých národností a přicházet z různých kultur, kde platí odlišné standardy nakládání s potravinami. 

Řešení: Úlohou šéfkuchaře je formulovat a zavést normy bezpečnosti potravin, které jsou všeobecně přijatelné, což by mělo zahrnovat i standardní recepty pro všechny pokrmy. Tyto normy by je pak třeba jasně vysvětlit různým kuchyňským pracovníkům prostřednictvím vhodného školicího programu.

Výzva 3: Vzdělání a gramotnost

Váš kuchyňský personál může mít různé úrovně vzdělání a pracovníci nemusí chápat, jaké důsledky má jejich jednání.

Řešení: Provádějte školení nebo pište recepty co nejjednodušším způsobem. Zahrňte více obrázků a podrobně demonstrujte různé postupy v souvislosti s bezpečností potravin.

Výzva 4: Povědomí zaměstnanců

Váš kuchyňský tým si nemusí být plně vědom možných kontaminantů, které mohou na jídle růst, a jak tomu zabránit.

Řešení: Služebně starší členové kuchyňského týmu odpovídají za to, že nejprve sami porozumí faktorům, které vedou k růstu mikroorganismů, a poté budou informace sdílet s ostatními členy kuchyňského personálu. Tyto informace lze sdílet prostřednictvím vizuálních pomůcek (např. FATTOM) spolu s podniknutím kroků, které pomohou zamezit růstu mikroorganismů.

Výzva 5: Dodavatelé

Je téměř nemožné sledovat, zda dodavatel nebo distributor potravinářských výrobků dodržuje správné normy bezpečnosti potravin.

Řešení: Nakupujte pouze od spolehlivých a osvědčených dodavatelů. Budujte vztahy s dodavateli založené na důvěře a jednou za čas navštivte jejich závod, abyste zkontrolovali zařízení, a zároveň využijte příležitosti upevnit dobré vztahy. Informace můžete získat také z osobního doporučení nebo z jejich výsledků auditů.

Výzva 6: Vysoce rizikoví zákazníci v zařízení

U zranitelnějších hostů, jako jsou malé děti, těhotné ženy a starší lidé, existuje vyšší šance rozvinutí nemoci způsobené potravinami.

Řešení: Zacházejte s každým hostem jako s vysoce rizikovým zákazníkem. Proto je důležité vždy dodržovat normy bezpečnosti potravin. Přísné sledování a neustálé kontroly donutí kuchyňský personál, aby zůstal ve střehu.

Výzva 7: Vysoká fluktuace zaměstnanců

Vysoká fluktuace zaměstnanců je v potravinářském a nápojovém průmyslu přirozená. Vzniká tak začarovaný kruh nekonečného náboru a rekvalifikace zaměstnanců v souladu s normami bezpečnosti potravin.

Řešení: V první řadě se co nejvíce snažte udržet zaměstnance pomocí vlastních motivačních faktorů, jako je neustálé povzbuzování a programy oceňování nebo odměňování vysoce výkonných zaměstnanců. Zajistěte, aby byli vždy zapojeni, neustále se učili a rozvíjeli. Kromě toho můžete vytvořit standardní a efektivní vzdělávací program pro nováčky, kteří v co nejkratším čase dosáhnou co nejvyšší rychlosti, a přenést odpovědnost za vedení těchto školení na služebně starší členy týmu.


Pokud máte omezený rozpočet, vždy se ujistěte, že je určitá částka vyhrazena na bezpečnost potravin. Existují účinné a úsporné metody, jak zajistit bezpečnost potravin. Důležitý je správný přístup k tématu a ochota se mu věnovat. 

Zjistěte více o bezpečnosti v kuchyni v našich dalších článcích: Tipy pro osobní hygienu v kuchyni a Je vaše jídlo bezpečné pro doručení?
Produkty
Recepty
Inspirace
Menu